ODLUKA o upisu djece u Dječji vrtić “SELCA” za pedagošku 2023./2024. godinu

Na temelju članka 1.a članka 35 stavak 1 alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 26. Statuta Dječjeg vrtića „SELCA“ Selca, Upravno vijeće na 17. sjednici održanoj 3. svibnja 2023. godine donosi

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić “SELCA” za pedagošku godinu 2023./2024. godinu

ODLUKA o upisu u DV SELCA za pedagošku godinu 2023-2024