ODLUKA o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 20. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 19. Statuta Dječjeg vrtića „Selca“ Selca, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj 4. svibnja 2022. godine donosi

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku godinu 2022./2023. godinu

ODLUKA o upisu u DV Selca za pedagošku godinu 2022-2023