Obavijest za roditelje predškolaca

by

Poštovani roditelji,

kreću upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.g.

Prijava djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2021./2022. provodit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis koji će biti aktivan u periodu od 8. do 17. veljače 2021.

Molimo roditelje da u navedenom razdoblju ispune Prijavni obrazac koji se nalazi na linku.
Nakon obavljene prijave djeteta u pripadajuću školu, roditelj odnosno staratelj će o terminima testiranja biti obaviješten putem predškolske ustanove.
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2021. Iznimno, ako se radi o djeci s već utvrđenim teškoćama u razvoju mogu pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu do 15. travnja.
Školski obveznici su:
– djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine
– djeca kojima je za šk. godinu 2020./21. rješenjem odgođen upis u 1. razred osnovne škole
Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.
Za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, roditelj odnosno staratelj osim prijave online podnosi zahtjev Upravnom odjelu na Obrascu 6 najkasnije do 31. ožujka 2021. godine. Također, u obvezi je Školi prilikom dogovora o testiranju dostaviti mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu na priloženom obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju.

Zahtjeve za prijevremeni upis u prvi razred i privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole upućuje se na adresu: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 27, 21 400 Supetar.

Za odgodu upisa za šk.god 2021./2022. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u prijavi online označiti: „najava za odgodu upisa“.

Lp

Obrazac 6_1.word

Obrazac 6_1.pdf