Obavijest za roditelje predškolaca

by

Poštovani roditelji,

objavljeni su rokovi za predupise djece u osnovnu školu koje roditelje vrše online (OŠ Selca).
Prijava djece za upis u 1. razred osnovne škole u školskoj 2023./2024. godini provodit će se *elektronskim putem* na obrascu *Prijava za predupis* u razdoblju *od 6. do 16. veljače 2023.* prema upisnom području.
Školski obveznici su:
  • djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine
  • djeca kojima je za šk. godinu 2022./23. rješenjem odgođen upis u 1. razred osnovne škole
  • iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.

Za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, roditelj odnosno staratelj osim prijave online podnosi zahtjev Upravnom odjelu na Obrascu 6 najkasnije do 31. ožujka 2023. godine. Također, u obvezi je Školi prilikom dogovora o testiranju dostaviti  mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu na priloženom obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju.

Zahtjeve za prijevremeni upis u prvi razred i privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole upućuje se na adresu: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 27, 21 400 Supetar.

Za odgodu upisa za šk.god 2023./2024. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u prijavi online označiti: „najava za odgodu upisa“.

 

Poveznica na obavijest:

Srdačan pozdrav!