Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. i 25. Pravilnika o radu (“Službeni glasnik Općine Selca” broj 4/12) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Selca” Selca, raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću “Selca” Selca: Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do 31.08.2016. godine.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje i Vrtića 3. ožujka 2016. godine.

Natječaj traje do 21. ožujka 2016. godine.

Natječaj za stručnog suradnika