U dječjem vrtiću “Selca” djeci su na raspolaganju sljedeći centri aktivnosti:

Soba dnevnog boravka 1:

–          centar građenja i konstruiranja

–          centar početnog čitanja i pisanja

–          centar za likovno izražavanje i stvaranje

–          centar za matematiku i manipulativne igre

–          mirni centar

–          centar za dramske igre : salon za uljepšavanje; barbie lutke; trgovina

 

Soba dnevnog boravka 2:

–          centar građenja i konstruiranja

–          centar početnog čitanja i pisanja

–          centar za likovno izražavanje i stvaranje

–          centar za matematiku i manipulativne igre

–          mirni centar

–          centar za obiteljske i dramske igre

Prostor vjetrobrana:

–          centar za obiteljske i dramske igre: kuhinja