Dječji vrtić “Selca” je početkom lipnja potpisao ugovor sa Aktivom Brač. Aktivnosti pod nazivom „Zeleni Brač“ započele su 6.listopada 2014.g. kada je naš vrtić posjetila maskota pod nazivom Eko Zelenko. On treba našu pomoć u recikliranju otpada, pa je djeci zajedno sa svojim pomoćnicima ispričao priču o recikliranju i prikazao prigodne animirane filmove o razvrstavanju otpada. Djeca su ga pažljivo slušala,  i rado su sudjelovala u igri gdje su trebala kartice sa slikama otpada baciti u odgovarajući spremnik. Veselimo se ponovnom susretu s Ekom Zelenkom, a djeca će svoje dojmove moći ispričati svojim roditeljima, bakama, djedovima… i na taj način pomoći Eku Zelenku u educiranju ostalih o recikliranju.